jak pisać streszczenie

W ramach jednego z przedmiotów szkolnych – języka polskiego – niezbędne jest realizowanie określonych prac o charakterze literackim. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że obecnie coraz rzadziej zdolności do łatwego wyrażania myśli pojawiają się u dzieci.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, jednak największe zarzuty kierowane są w stronę programów nauczania, które zabijają naturalną kreatywność. Dlatego obecnie w ramach lekcji języka polskiego nauczyciele zlecają uczniom dodatkowe prace, dzięki którym ich inwencja znacząco się rozwija.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy nie wiemy jak pisać streszczenie lub inną pracę o podobnym charakterze. Na ogół nie stanowią one większego problemu, o ile możemy trzymać się przyjętej wcześniej na lekcji konwencji. Tytułem przykładu, napisanie streszczenia lektury pt. Lalka nie jest trudne, ponieważ wystarczy odwołać się do pracy organicznej, pracy u podstaw oraz innych założeń epoki pozytywizmu.

Jak uwidacznia ten przykład, niezbędna jest szeroka znajomość kontekstu. Tylko wtedy możliwe będzie stworzenie wystarczająco ciekawej pracy, która zaintryguje nie tylko nauczyciela, ale również pozostałych uczniów.

Przy pisaniu streszczenia bardzo ważne jest, aby skupiać się jedynie na faktach znaczących dla całej fabuły

W innym przypadku staniemy się nadmiernie drobiazgowi, co znacząco wpłynie na jakość całego opracowania. Dlatego w każdej sytuacji warto w pierwszej kolejności stworzyć plan ramowy, w którym zostaną uwzględnione najważniejsze wydarzenia w całej książce. Jeżeli uważamy, że jest to za mało, warto przystąpić do sporządzenia planu szczegółowego.

zeszyt i ołówek

Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu można spojrzeć na fabułę książki z zupełnie innej perspektywy. Jako ciekawostkę można dodać, że niektórzy uczniowie, którzy mają problem z uważnym czytaniem lektur, sporządzają plany ramowe, które wykorzystują na kartkówce ze znajomości danej książki. Ten sprytny zabieg jest godny polecenia każdemu, kto nie może pochwalić się szerokimi horyzontami natury humanistycznej.

Aby napisać dobre opracowanie, niezbędne jest także posługiwanie się odpowiednim językiem. Każdy powinien wiedzieć, kto stanowi jego grupę docelową. Tym samym w sytuacji, gdy praca ma zostać odczytana na forum klasy innym uczniom, ważne jest, aby została sformułowana w sposób jednoznaczny i nie budzący nawet najmniejszych wątpliwości.

Zaleca się zaprzestania korzystania ze słownika synonimów, akronimów oraz innych urozmaiceń, które są bardziej adekwatne dla wierszy niż dla prozy. W sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy nasze myśli zostały sformułowane w sposób optymalny, warto zasięgnąć porady rodziców. Będą oni w stanie jednoznacznie wskazać, czy nie poniosła nas fantazja. Ponadto wszelkie kwestie, które nie zostały omówione w sposób wystarczająco ścisły, będą mogły zostać szerzej omówione z pierwszymi czytelnikami naszego dzieła.

W praktyce stosuje się liczne zabiegi literackie, które sprawiają, że streszczenie jest bardziej poczytne. Tym samym warto w każdej sytuacji stosować interlinie. Powodują one efekt zbliżony do przepływu tekstu, jednak są one zdecydowanie bardziej przystępne dla ludzkiego oka.

Ponadto w przypadku, gdy zaciekawiły nas pewne cytaty zawarte w danej książce, warto je ująć w kursywę. Dzięki temu czytelnik będzie mógł łatwiej znaleźć w naszym opracowaniu kwestie elementarne, które z dużą dozą prawdopodobieństwa pojawią się na sprawdzianie. Jest to o tyle ważne, że uczniowie, którzy nie uzyskają z egzaminu oceny dopuszczającej, są w stanie oskarżyć autora opracowania o manipulowanie faktami.

pisze streszczenie

Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z opracowań konkurencyjnych. Warty uwagi jest fakt, że wszystkie dostępne pozycje wydawnicze bazują już na pewnym dorobku naukowym.

Dzięki dogłębnej analizie takich książek będziemy w stanie łatwiej wyłapać wszelkie szczegóły, które mają dla nas doniosłe znaczenie. Warto nadmienić, że w niektórych opracowaniach stosowane są specjalne zakładki, które zwiększają czytelność tekstu i sprawiają, że łatwo jest znaleźć potrzebną w danej chwili informację.

Pisanie streszczenia nie jest kwestią trudną, jednakże należy stosować się do przedstawionych wyżej wskazówek. To właśnie one sprawiły, że rynek wydawniczy jest pełen opracowań, z których korzystają osoby w każdym wieku. Należy jednak pamiętać, że nawet napisanie własnego streszczenia bez lektury danego dzieła nie jest w stanie zastąpić wnikliwej i rzetelnej wiedzy z całości książki. Warto mieć to na uwadze przy wyborze tej formy nauki.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here